Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh

Trang chủ Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách đầy đủ nhất. Cung cấp những ví dụ cụ thể cùng với đó là các dạng bài tập cho từng cấu trúc khác nhau có đáp án chi tiết. Một số mẹo ghi nhớ, học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả cũng sẽ được Hack Não Từ Vựng đề cập trong từng bài viết. Hãy cùng tìm hiểu để nắm chắc trong tay các dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh nhé!

cấu trúc với find

Cấu trúc với find: Công thức, cách dùng, bài tập có đáp án chi...

Trong tiếng Anh, "Find" thông thường sẽ được hiểu là tìm thấy. Thế nhưng cấu trúc với Find thì lại khác hoàn toàn, cấu...
công thức unless

Công thức Unless (If not): Cách dùng và bài tập có đáp án

Trong các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc Unless được hiểu là một dạng của loại câu điều kiện. Phần lớn công...
cấu trúc Only when

Cấu trúc Only when, Not until: cách dùng, bài tập có đáp án

Dạng mẫu câu đảo ngữ Only when và Not until là một kiến thức về ngữ pháp được coi khá khó trong tiếng Anh....
cấu trúc apologize

Cấu trúc Apologize: cách dùng, ví dụ cụ thể, bài tập có đáp án

"I apologize for my brother’s behavior" "I’m sorry, we can’t take you to the market today" Hai câu trên đều mang ý nghĩa diễn tả lời...
công thức prevent

Công thức Prevent: Cách dùng, Ví dụ và Bài tập chi tiết nhất

Trong tiếng Anh có hai dạng cấu trúc đều mang ngữ nghĩa ám chỉ một điều gì đó sẽ không xảy ra. Thế nhưng...
cấu trúc because of trong tiếng Anh

Cấu trúc Because of: Phân biệt với cấu trúc Because, In spite of chi...

"I love her because she's so beautiful" "I pass the exam because of her help" "In spite of being married, she still got in an affair...
cấu trúc consider

Cấu trúc consider: Cách dùng, ví dụ, bài tập có đáp án chi tiết

Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta sẽ gặp một vấn đề nào đó và bản thân cần phải xem xét, suy nghĩ cũng...
công thức have to

Hiểu ngay công thức have to [Ví dụ chi tiết]

“I must play football with my friends.” “I have to play football with my friends.” Hai câu trên nhìn qua chúng ta đều thấy...

Tham khảo