Chia sẻ

Cùng Step Up cover bài hát tiếng anh để có thể vừa học phát âm, luyện nghe, và đặc biệt nạp từ vựng tiếng anh hiệu quả. Phương pháp học tiếng anh bằng bài hát sẽ khiến cho chúng ta vừa học vừa chơi mà hiệu quả vẫn tuyệt vời. Ngân nga theo giai điệu của bài hát tiếng Anh ngay thôi!

Học tiếng Anh bằng bài hát Jason Mraz & Colbie Caillat – LUCKY 

Do you hear my

I’m talking to you

Across the water

Across the deep blue ocean

Under the open sky

Oh my and baby I’m trying

Boy I hear you in my dreams

 I feel your whisper across the sea

You make it easier when life gets hard

Lucky I’m in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

They don’t know how long it takes

Waiting for a love like this

Every time we say goodbye

I wish we had one more kiss

I wait for you, I promise you I will

Lucky I’m in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Lucky I’m in love in every way

Lucky to be coming home someday

And so I’m sailing through the sea

To an island where we’ll meet

You’ll hear the music fill the air

I’ll put a flower in your hair

Though the breezes through the trees

Move so pretty you’re all I see

As the world keeps spinning round

You hold me right here right now

I’m lucky I’m in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

I’m lucky we’re in love in every way

Lucky to have stayed where we have stayed

Lucky to be coming home someday

Những từ vựng tiếng anh trong bài hát :

(talk to sb : nói chuyện với ai)

Across (adv) : xuyên qua

Deep (adj) : sâu

Ocean (n): đại dương

Under (prep) : bên dưới

To be + trying (v_ing) : đang cố làm gì

Dream (n) : giấc mơ

Feel + sth : cảm thấy điều gì

Whisper (n) : thì thấm

Make sth/sb + adj : làm cho ai đó/ cái gì … cảm thấy/ trở nên như thế nào

To be in love with sb : yêu ai đó

How long it takes: kéo dài bao lâu

Wait for st : chờ đợi điều gì

Wait for someone : chờ đợi ai

Promise (v) : hứa

Someday (adv) : một ngày nào đó

Sail (v) : chèo ( thuyền )

Island (n) : hòn đảo

Fill (v): làm đầy

 Put st in st : đặt cái gì lên cái gì

Though (conj) : mặc dù

Breeze/bri  (v) : gió thổi

Pretty (adj) : xinh đẹp, tuyệt vời

As st : như điều gì/ cái gì

Spin (v) : quay

Hold sb (v) : ôm ai đó

Tham khảo thêm nhiều bài viết học tiếng anh bằng bài hát cùng với những phương pháp học từ vựng hiệu quả trên Hacknaotuvung ngay thôi nào. Chúc các bạn có những giờ học tiếng Anh hiệu quả và bổ ích. Hẹn gặp lại ở những bài hát tiếp theo!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here