Trang chủ Tags Tieng anh thuong mai la gi

Tag: tieng anh thuong mai la gi

111 từ vựng tiếng Anh thương mại: [Thuật ngữ&Mẫu câu] thường...

"I can offer you this goods with attractive price" đây là một trong những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thương mại cơ bản....

Tham khảo