Trang chủ Tags Tu vung tieng anh thuong mai

Tag: tu vung tieng anh thuong mai

111 từ vựng tiếng Anh thương mại: [Thuật ngữ&Mẫu câu] thường...

"I can offer you this goods with attractive price" đây là một trong những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thương mại cơ bản....

Tham khảo