Chia sẻ

Ngành nhân sự được coi là một trong những ngành hấp đẫn, thu hút tại lĩnh vực thị trường lao động các năm trở lại đây. Để có cơ hội thăng tiến cũng như lợi thế khi cạnh tranh trong ngành nghề này thì tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhân sự qua bài viết dưới đây để có những bước chạy đà phát triển xa hơn trong sự nghiệp của bản thân nhé.

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhân sự – Hồ sơ xin việc, phỏng vấn

 1. Medical certificate: Giấy khám sức khỏe
 2. Profesion: chuyên ngành, chuyên môn
 3. Job: Công việc
 4. Job bidding: Thông báo thủ tục đăng ký
 5. Probation period: Thời gian thử việc
 6. Internship: Thực tập
 7. Job description: Bản mô tả công việc
 8. Cover letter: Thư xin việc
 9. Offer letter: Thư mời làm việc (sau phỏng vấn)
 10. Job specification: Bản mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc
 11. Job title: Chức danh công việc
 12. Key job: Công việc chủ yếu
 13. Seniority: Thâm niên
 14. Senior: Người có kinh nghiệm
 15. Psychological tests: Trắc nghiệm tâm lý
 16. Work environment: Môi trường làm việc
 17. Résumé / Curriculum vitae(C.V): Sơ yếu lý lịch
 18. Application form: Mẫu đơn ứng tuyển
 19. Labor contract: Hợp đồng lao động
 20. Soft skills: Kỹ năng mềm
 21. Expertise: Chuyên môn
 22. Education: Giáo dục
 23. Evolution of application / Review of application: Xét đơn ứng tuyển
 24. Criminal record: Lý lịch tư pháp
 25. Career planning and development: Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp
 26. Recruitment: Sự tuyển dụng
 27. Interview: Phỏng vấn
 28. Board interview / Panel interview: Phỏng vấn hội đồng
 29. Group interview: Phỏng vấn nhóm
 30. One-on-one interview: Phỏng vấn cá nhân
 31. Candidate: Ứng viên
 32. Preliminary interview / Initial Screening interview: Phỏng vấn sơ bộ
 33. Work environment: Môi trường làm việc
 34. Knowledge: Kiến thức
 35. Pesonnel Senior officer: nhân viên có kinh nghiệm về nhân sự
 36. Skill: Kỹ năng / tay nghề
 37. Diploma: Bằng cấp
 38. Ability: Khả năng
 39. Adaptive: Thích nghi
 40. Entrepreneurial: Năng động, sáng tạo
 41. Task / Duty: Nhiệm vụ, phận sự
 42. Assessment of employee potential: Đánh giá tiềm năng nhân viên
 43. Job knownledge test: Trắc nghiệm kỹ năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn
 44. Probation period: Thời gian thử việc
 45. Labor law: Luật lao động

tiếng anh nhân sự

 

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhân sự – Tiền lương, hình thức trả lương

 1. Pay: Trả lương
 2. Pay roll / Pay sheet: Bảng lương
 3. Pay grades: Ngạch / hạng lương
 4. Pay ranges: Bậc lương
 5. Pay scale: Thang lương
 6. Pay-day: Ngày phát lương
 7. Pay rate: Mức lương
 8. Pay-slip: Phiếu lương
 9. Piecework payment: Trả lương khoáng sản phẩm
 10. Adjusting pay rates: Điều chỉnh mức lương
 11. Emerson efficiency bonus payment: Trả lương theo hiệu năng
 12. Time payment: Trả lương theo thời gian
 13. Job pricing: Ấn định mức trả lương
 14. Adjust pay rate: điều chỉnh mức lương
 15. Starting salary: Lương khởi điểm
 16. Gross salary: Lương gộp (chưa trừ)
 17. Incentive payment: Trả lương kích thích lao động
 18. Individual incentive payment: Trả lương theo cá nhân
 19. Compensation: Lương bổng
 20. Going rate / Wege/ Prevailing rate: Mức lương hiện hành
 21. Net salary: Lương thực nhận
 22. Non-financial compensation: Lương bổng đãi ngộ phi tài chính
 23. Salary advances: Lương tạm ứng
 24. Wage: Lương công nhật
 25. Pension: Lương hưu
 26. Income: Thu nhập
 27. Payment for time not worked: Trả lương trong thời gian không làm việc
 28. Benchmark job: Công việc chuẩn để tính lương
 29. 100 per cent premium payment: Trả lương 100%
 30. Gain sharing payment or the halsey premium plan: Trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng
 31. Gantt task anh Bonus payment: Trả lương cơ bản cộng với tiền thưởng
 32. Group incentive plan/Group incetive payment: Trả lương theo nhóm
 33. Annual adjustment: Điều chỉnh hàng năm

Xem thêm: Các nghề nghiệp bằng tiếng Anh

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhân sự – Vị trí, chức vụ

 1. Colleague / Peers: Đồng nghiệp
 2. Contractual employee: Nhân viên hợp đồng
 3. Subordinate: Cấp dưới
 4. Self- employed workers: Nhân viên tự do
 5. Former employee: Cựu nhân viên
 6. Pesonnel: Nhân sự / bộ phận nhân sự
 7. Intern: Nhân viên thực tập
 8. Trainee: Nhân viên thử việc
 9. Administrator cadre / High rank cadre: Cán bộ quản trị cấp cao
 10. Carrer employee: Nhân viên biên chế
 11. Daily worker: Công nhân làm theo công nhật
 12. Human resources: Ngành nhân sự
 13. Staff / Employee: Nhân viên văn phòng
 14. Depart ment / Room / Devision: Bộ phận
 15. Leading: Lãnh đạo
 16. Head of department: Trưởng phòng
 17. Director: Giám đốc / trưởng bộ phận
 18. HR manager: Trưởng phòng nhân sự
 19. Executive: Chuyên viên
 20. Pesonnel officer: Nhân viên nhân sự
 21. Graduate: Sinh viên mới ra trường

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhân sự – Phúc lợi và các chế độ của công ty/doanh nghiệp

 1. Benefit: Lợi nhuận
 2. Compensation: Đền bù
 3. Collective agreement: Thỏa ước tập thể
 4. Labor agreement: Thỏa ước lao động
 5. Life insuarance: Bảo hiểm nhân thọ
 6. Cost of living: Chi phí sinh hoạt
 7. Medical benefits: Trợ cấp y tế
 8. Moving expenses: Chi phí đi lại
 9. Hazard pay: Tiền trợ cấp nguy hiểm
 10. Travel benefits: Trợ cấp đi đường
 11. Unemployment benefits: Trợ cấp thất nghiệp
 12. Family benefits: Trợ cấp gia đình
 13. Premium pay: Tiền trợ cấp độc hại
 14. Benefits: Phúc lợi
 15. Services and benefits: Dịch vụ và phúc lợi
 16. Social security: An sinh xã hội
 17. Allowances: Trợ cấp
 18. Social assistance: Trợ cấp xã hội
 19. Commission: Hoa hồng
 20. Leave / Leave of absence: Nghỉ phép
 21. Annual leave: Nghỉ phép thường niên
 22. Award / Reward / Gratification / Bonus: Thưởng, tiền thưởng
 23. Death in service compensation: Bồi thưởng tử tuất
 24. Retire: nghỉ hưu
 25. Early retirement: Về hưu non
 26. Education assistance: Trợ cấp giáo dục
 27. Severance pay: Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng (giảm biên chế, cưới, tang…)
 28. Physical examination: Khám sức khỏe
 29. Worker’s compensation: Đền bù ốm đâu hay tai nạn giao thông
 30. Outstanding staff: Nhân viên xuất sắc
 31. Promotion: Thăng chức
 32. Apprenticeship training: Đào tạo học nghề
 33. Compensation equity: Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ
 34. Layoff: Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm
 35. Absent from work: Nghỉ làm (không phải nghỉ hẳn)
 36. Holiday leave: Nghỉ lễ có hưởng lương
 37. Paid absences: Vắng mặt vẫn được trả tiền
 38. Paid leave: Nghỉ phép có lương
 39. Maternity leave: Nghỉ chế độ thai sản
 40. Sick leaves: Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương

tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

 

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhân sự – Một số từ vựng khác

 1. Standard: Tiêu chuẩn
 2. Development: Sự phát triển
 3. Human resource development: Phát triển nguồn nhân lực
 4. Transfer: Thuyên chuyển nhân viên
 5. Strategic planning: Hoạch định chiến lược
 6. Behavioral norms: Các chuẩn mực hành vi
 7. Corporate culture: Văn hóa công ty
 8. Corporate philosophy: Triết lý công ty
 9. Employee manual / Handbook: Cẩm nang nhân viên
 10. Norms: Các chuẩn mực / khuôn mẫu làm chuẩn
 11. Performance appraisal: Đánh giá thành tích công tác / hoàn thành công việc
 12. Human resource development: phát triển nguồn nhân lực
 13. Person-hours / Man-hours: Giờ công lao động của 1 người
 14. Working hours: Giờ làm việc
 15. Budget: quỹ, ngân quỹ
 16. Shift: Ca / kíp
 17. Specific environment: Môi trường đặc thù
 18. Night work: Làm việc ban đêm
 19. Overtime: Làm thêm giờ
 20. Performance review : Đánh giá năng lực
 21. Supervisory style: Phong cách quản lý
 22. Headhunt : Tuyển dụng nhân tài (săn đầu người)
 23. Vacancy: Vị trí trống cần tuyển mới
 24. Recruitment agency: Công ty tuyển dụng
 25. Job advertisement: Thông báo tuyển dụng
 26. Conflict: Mâu thuẫn
 27. Taboo: Điều cấm kỵ
 28. Wrongful behavior: Hành vi sai trái
 29. Stress of work: Căng thẳng công việc
 30. Internal equity: Bình đẳng nội bộ
 31. Aggrieved employee: Nhân viên bị ngược đãi
 32. Demotion: Giáng chức
 33. Discipline: Kỷ luật
 34. Punishment: Phạt
 35. Penalty: Hình phạt
 36. Off the job training: Đào tạo ngoài nơi làm việc
 37. On the job training: Đào tạo tại chỗ
 38. Training: Đào tạo
 39. Coaching: Huấn luyện
 40. Transfer: Thuyên chuyển
 41. Violation of company rules: Vi phạm điều lệ công ty
 42. Violation of health and safety standards: Vi phạm tiêu chuẩn y tế và an toàn lao động
 43. Ratifying the agreement: Phê chuẩn thỏa ước
 44. Ranking method: Phương pháp xếp hạng
 45. Questionnaire: Bảng câu hỏi
 46. Quantitative techniques: Kỹ thuật định hướng
 47. Regression analysis: Phân tích hồi quy
 48. Violation of law: Vi phạm luật
 49. Written reminder: Nhắc nhở bằng văn bản
 50. Unemployed: Thất nghiệp
 51. Cost of living: Chi phí sinh hoạt
 52. Resignation: Xin thôi việc
 53. Job rotation: Luân phiên công tác
 54. Risk tolerance: Chấp nhận rủi ro
 55. Self-actualization needs: Nhu cẩu thể hiện bản thân
 56. Self appraisal: Tự đánh giá
 57. Recruitment fair: Hội chợ việc làm
 58. Demanding: Đòi hỏi khắt khe
 59. Supervisory style: Phong cách quản lý
 60. Zero-Base forecasting technique: Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm
 61. Wrist-finger speed: Tốc độ cử động của ngón tay và cổ tay
 62. Working hours: Giờ làm việc
 63. Work simplification program: Chương trình đơn giản hóa công việc
 64. Work sampling: Lấy mẫu công việc
 65. Work sample tests: Trắc nghiệm chuyên môn hoặc cụ thể chi tiết
 66. Warning: Cảnh báo
 67. Seasonal variation: Biến thiên theo mùa
 68. Voluntary applicant/ unsolicited applicant: Ứng viên tự nguyện
 69. Voluntary resignation: Xin thôi việc tự nguyện
 70. Vocational interest tests: Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp
 71. Vision/Vision driven: Định hướng viễn cảnh, tầm nhìn
 72. Vestibule training: Đào tạo xa nơi làm việc
 73. Variable: Biến số
 74. Salary and wages administration: Quản trị lương bổng
 75. Problem solving interview: Phỏng vấn giải quyết vấn đề
 76. Vacation leave: Nghỉ hè (có lương)
 77. Unofficial: Không chính thức
 78. Unit integration: Phối hợp giữa các đơn vị
 79. Telecommuting: Làm việc ở nhà qua computer
 80. Take home pay: Lương sau thuế
 81. Surplus of workers: Thặng dư nhân viên
 82. Subcontracting: Hợp đồng gia công
 83. Subordinates: Cấp dưới
 84. Structured/Diredtive/Patterned interview: Phỏng vấn theo mẫu
 85. Stress Interview: Phỏng vấn căng thẳng
 86. Stress of work: Căng thẳng nghề nghiệp
 87. Strategic planning: Hoạch định chiến lược
 88. Straight piecework plan: Kế hoạch trả lương theo sản phẩm
 89. Stop- Smoking program: Chương trình cai thuốc lá
 90. Stock option: Trả lương thưởng cổ phần hạ giá
 91. Standard hour plan: Kế hoạch trả lương theo kế hoạch
 92. Tell-and-listen interview: Phỏng vấn nói và nghe
 93. Uncertainty: Bất trắc
 94. Severance pay: Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng
 95. Trend analysis: Phân tích xu hướng
 96. The Unstructured: Đào tạo không theo mẫu
 97. The third shift/ Graveyard shift: Ca ba
 98. The shared aspect of culture: Khía cạnh về văn hóa được chia sẻ
 99. The resource dependence model: Mô hình dựa vào tài nguyên
 100. The recruitment process: Quy trình tuyển mộ
 101. The organization’s culture: Bầu không khí văn hóa tổ chức
 102. The natural selection model: Mô hình lựa chọn tự nhiên
 103. The long- run trend: Xu hướng lâu dài
 104. The critical incident method: Phương pháp ghi chép vụ việc quan trọng
 105. The appraisal interview: Phỏng vấn đánh giá
 106. Time study: Nghiên cứu thời gian
 107. Termination of Non-managerial /Nonprofessional employees: Cho nhân viên nghỉ việc
 108. Termination: Hết hạn hợp đồng
 109. Tendency: Xu hướng
 110. Temporary employees: Nhân viên tạm thời
 111. Tell-and-sell interview: Phỏng vấn nói và thuyết phục
[FREE] Download Ebook Hack Não Phương PhápHướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này. 

Các học từ vựng chuyên ngành nhân sự hiệu quả

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự khá là rộng và khó nhớ. Để có thể nhớ lâu, tối ưu thời gian khi học các từ vựng chuyên ngành nhân sự thì bắt buộc bạn phải chọn ra cách học phù hợp với bản thân cũng như áp dụng phương pháp đúng đắn và kiên trì. Hack Não sẽ cung cấp trong bài viết này một vài phương pháp học từ vựng hiệu quả để giúp bạn có thể dễ dàng hơn khi thu nạp từ mới:

1. Học từ vựng theo từng nhóm chủ đề

Việc học từ vựng được nhóm theo từng chủ đề khác nhau sẽ giúp bạn phân biệt cũng như dễ nhận biết và ứng dụng trong các tình huống khác nhau. Hãy ưu tiên các nhóm từ vựng thường gặp và nhóm những từ cơ bản để học trước.

2. Cố gắng viết thành từ đoạn văn hoặc từng câu khác nhau

Để dùng thành thạo các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự là rất cần thiết, bởi vì nó không chỉ ứng dụng trong giao tiếp mà còn sử dụng khi đọc tài liệu, dịch văn bản, giấy tờ. Vậy nên, hãy học từ vựng này bằng cách học từng câu hoặc học qua đoạn văn ngắn phụ thuộc vào sức học của mỗi người. Vì từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự tương đối khó và rộng nên các bạn hãy học theo phương pháp này sẽ giúp các bạn học hiệu quả.

3. Học bằng cách đọc tài liệu chuyên ngành nhân sự bằng tiếng Anh

Nghe có vẻ ngược khi theo thông thường, chúng ta sẽ phải thuộc từ vựng tiếng Anh kinh tế rồi thì đọc tài liệu chuyên ngành kinh tế mới hiểu phải không các bạn? Tuy nhiên, cách học này lại thực chất vô cùng hiệu quả. Khi đọc tài liệu chuyên ngành Kinh tế, bạn sẽ gặp rất nhiều từ vựng tiếng Anh chuyên ngành và các từ vựng này cũng lặp đi lặp lại rất nhiều, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Để hiểu được tài liệu, bạn buộc phải hiểu nghĩa của các từ vựng chuyên ngành kinh tế. Điều đó sẽ thôi thúc bạn nhớ các từ vựng tiếng Anh kinh tế này hơn rất nhiều so với các phương pháp khác.

từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

Tuy nhiên, phương pháp này cũng khá kén người học, vì không phải ai cũng có thể kiên trì đọc được nhiều tài liệu chuyên ngành phải không nào. Đó là lý do bạn nên kết hợp nhiều phương pháp ghi nhớ từ vựng cùng một lúc đó!

Xem thêm bộ đôi Sách Hack Não 1500App Hack Não PRO với phương pháp phát huy năng lực não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhà nhanh hơn 50% so với phương pháp thông thường. 

Trên đây là các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhân sự cơ bản và phổ biến nhất cùng với đó là những phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự hiệu quả. Hi vọng phần nào giúp các bạn hình dung và tích lũy kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành nhân sự một cách đầy đủ. Đừng quên học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề để có thể có một vốn từ đa dạng và tiết kiệm thời gian học nhất nhé.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Xem thêm: Các từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here