Chia sẻ

Trong những năm trở lại đây, Marketing luôn nằm trong top những ngành nghề hot nhất được các bạn trẻ chọn lựa. Một trong những điều lý thú và cũng là thử thách lớn nhất trong lĩnh vực này chính là bởi các “trend” của ngành vận động không ngừng theo trào lưu toàn thế giới.

Hôm nay, Hack não từ vựng sẽ giới thiệu với các bạn 160 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing mà bạn nhất định phải nằm lòng để có thể “đu trend” theo xu hướng của thế giới và trở thành những Marketer xuất chúng!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Bạn đang làm trong lĩnh vực Marketing? Hay chỉ đơn giản là sinh viên chuyên ngành Marketing? Dẫu vậy bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ bài viết này, bởi vì những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Marketing cũng như từ vựng tiếng Anh về Marketing sẽ được chúng mình tổng hợp một cách đầy đủ và chi tiết dưới đây. Cùng tìm hiểu và note lại để có thể dễ dàng sử dụng nhé.

từ vựng về marketing

Từ vựng về marketing

Xem thêm: Các nghề nghiệp trong tiếng Anh

 1. Advertising: Quảng cáo
 2. Auction-type pricing: Định giá trên cơ sở đấu giá
 3. Benefit: Lợi ích
 4. Brand acceptability: Chấp nhận thương hiệu
 5. Brand awareness: Nhận thức thương hiệu
 6. Brand equity: Giá trị nhãn hiệu
 7. Brand loyalty: Sự trung thành với thương hiệu
 8. Brand mark: Dấu hiệu của thương hiệu
 9. Brand name: Tên thương hiệu
 10. Brand preference: Sự ưa thích thương hiệu
 11. Break-even analysis: Phân tích hoà vốn
 12. Break-even point: Điểm hoà vốn
 13. Buyer: Người mua
 14. By-product pricing: Định giá sản phẩm thứ cấp
 15. Captive-product pricing: Định giá sản phẩm bắt buộc
 16. Cash discount: Giảm giá khi trả tiền mặt
 17. Cash rebate: Phiếu giảm giá
 18. Channel level: Cấp kênh
 19. Channel management: Quản trị kênh phân phối
 20. Channels: Kênh (phân phối)
 21. Communication channel: Kênh truyền thông
 22. Consumer: Người tiêu dùng
 23. Copyright: Bản quyền
 24. Cost: Chi Phí
 25. Coverage: Mức độ che phủ(kênh phân phối)
 26. Cross elasticity: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
 27. Culture: Văn hóa
 28. Customer: Khách hàng
 29. Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng
 30. Decider: Người quyết định (trong hành vi mua)
 31. Demand elasticity: Co giãn của cầu
 32. Demographic environment: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu
 33. Direct marketing: Tiếp thị trực tiếp
 34. Discount: Giảm giá
 35. Discriminatory pricing: Định giá phân biệt
 36. Distribution channel: Kênh phân phối
 37. Door-to-door sales: Bán hàng đến tận nhà
 38. Dutch auction: Đấu giá kiểu Hà Lan
 39. Early adopter: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
 40. Economic environment: Môi trường kinh tế
 41. End-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
 42. English auction: Đấu giá kiểu Anh
 43. Evaluation of alternatives: Đánh giá phương án thay thế
 44. Exchange: Trao đổi
 45. Exclusive distributio: Phân phối độc quyền
 46. Franchising: Chuyển nhượng đặc quyền thương hiệu
 47. Functional discount: Giảm giá chức năng
 48. Gatekeeper: Người gác cửa(trong hành vi mua)
 49. Geographical pricing: Định giá theo vị trí địa lý
 50. Going-rate pricing: Định giá theo giá thị trường
 51. Group pricing: Định giá theo nhóm
 52. Horizontal conflict: Mâu thuẫn hàng ngang
 53. Image pricing: Định giá theo hình ảnh
 54. Income elasticity: Co giãn (của cầu) theo thu nhập
 55. Influencer: Người ảnh hưởng
 56. Information search: Tìm kiếm thông tin
 57. Initiator: Người khởi đầu
 58. Innovator: Nhóm(khách hàng) đổi mới
 59. Intensive distribution: Phân phối đại trà
 60. Internal record system: Hệ thống thông tin nội bộ
 61. Laggard: Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
 62. Learning curve: Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập
 63. List price: Giá niêm yết
 64. Location pricing: Định giá theo vị trí và không gian mua
 65. Long-run Average Cost – LAC: Chi phí trung bình trong dài hạn
 66. Loss-leader pricing: Định giá lỗ để kéo khách
 67. Mail questionnair: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
 68. Market coverage: Mức độ che phủ thị trường
 69. Marketing: Tiếp thị
 70. Marketing channel: Kênh tiếp thị
 71. Marketing concept: Quan điểm thiếp thị
 72. Marketing decision support system: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 73. Marketing information system: Hệ thống thông tin tiếp thị
 74. Marketing intelligence: Tình báo tiếp thị
 75. Marketing mix: Tiếp thị hỗn hợp
 76. Marketing research: Nghiên cứu tiếp thị
 77. Markup pricing: Định giá cộng lời vào chi phí
 78. Mass-customization marketing: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 79. Mass-marketing: Tiếp thị đại trà
 80. Middle majority: Nhóm (khách hàng) số đông
 81. Modified rebuy: Mua lại có thay đổi
 82. MRO-Maintenance Repair Operating: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
 83. Multi-channel conflict: Mâu thuẫn đa cấp
 84. Natural environment: Yếu tố (môi trường) tự nhiên
 85. Need: Nhu cầu
 86. Network: Mạng lưới
 87. New task: Mua mới
 88. Observation: Quan sát
 89. OEM – Original Equipment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc
 90. Optional – feature pricing: Định giá theo tính năng tuỳ chọn
 91. Packaging: Đóng gói
 92. Perceived – value pricing: Định giá theo giá trị nhận thức
 93. Personal interviewing: Phỏng vấn trực tiếp
 94. Physical distribution: Phân phối vật chất
 95. Place: Phân phối
 96. Political-legal environment: Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
 97. Positioning: Định vị
 98. Post-purchase behavior: Hành vi sau mua
 99. Price: Giá
 1. Price discount: Giảm giá
 2. Price elasticity: Co giãn ( của cầu) theo giá
 3. Primary data: Thông tin sơ cấp
 4. Problem recognition: Nhận diện vấn đề
 5. Product: Sản phẩm
 6. Product Concept: Quan điểm trọng sản phẩm
 7. Product-building pricing: Định giá trọn gói
 8. Product-form pricing: Định giá theo hình thức sản phẩm
 9. Production concept: Quan điểm trọng sản xuất
 10. Product-line pricing: Định giá theo họ sản phẩm
 11. Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm
 12. Product-variety marketing: Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
 13. Promotion: Chiêu thị
 14. Promotion pricing: Đánh giá khuyến mãi
 15. Public Relation: Quan hệ công chúng
 16. Pull Strategy: Chiến lược (tiếp thị) kéo
 17. Purchase decision: Quyết định mua
 18. Purchaser: Người mua (trong hành vi mua)
 19. Push Strategy: Chiến lược tiếp thị đẩy
 20. Quantity discount: Giảm giá cho số lượng mua lớn
 21. Questionnaire: Bảng câu hỏi
 22. Relationship marketing: Tiếp thị dựa trên quan hệ
 23. Research and Development (R & D): Nguyên cứu và phát triển
 24. Retailer: Nhà bán lẻ
 25. Sales concept: Quan điểm trọng bán hàng
 26. Sales information system: Hệ thống thông tin bán hàng
 27. Sales promotion: Khuyến mãi
 28. Satisfaction: Sự thỏa mãn
 29. Sealed-bid auction: Đấu giá kín
 30. Seasonal discount: Giảm giá theo mùa
 31. Secondary data: Thông tin thứ cấp
 32. Segment: Phân khúc
 33. Segmentation: (Chiến lược) phân thị trường
 34. Selective attention: Sàng lọc
 35. Selective distortion: Chỉnh đốn
 36. Selective distribution: Phân phối sàng lọc
 37. Selective retention: Khắc họa
 38. Service channel: Kênh dịch vụ
 39. Short-run Average Cost – SAC: Chi phí trung bình trong ngắn hạn
 40. Social – cultural environment: Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội
 41. Social marketing concept: Quan điểm tiếp thị xã hội
 42. Special-event pricing: Định giá cho những sự kiện đặc biệt
 43. Straight rebuy: Mua lại trực tiếp
 44. Subculture: Văn hóa phụ
 45. Survey: Điều tra
 46. Survival objective: Mục tiêu tồn tại
 47. Target market: Thị trường mục tiêu
 48. Target marketing: Tiếp thị mục tiêu
 49. Target-return pricing: Định gía theo lợi nhuận mục tiêu
 50. Task environment: Môi trường tác nghiệp
 51. Technological environment: Yếu tố (môi trường) công nghệ
 52. The order-to-payment cycle: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền
 53. Timing pricing: Định giá theo thời điểm mua
 54. Trademark: Nhãn hiệu đăng ký
 55. Transaction: Giao dịch
 56. Two-part pricing: Định giá hai phần
 57. User: Người sử dụng
 58. Value: Giá trị
 59. Value pricing: Định giá theo giá trị
 60. Vertical conflict: Mâu thuẫn hàng dọc
 61. Want: Mong muốn

Cách học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing hiệu quả

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing là một trong những chủ đề khó để ghi nhớ. Với khối lượng từ vựng khá rộng, bao gồm cả các thuật ngữ chuyên ngành sẽ là rào cản không nhỏ để bạn có thể tích lũy cho bản thân vốn từ vựng về Marketing. 

Hack Não Từ Vựng sẽ cung cấp tới bạn một số cách học từ vựng tiếng Anh Marketing hiệu quả, nhớ lâu. Hy vọng rằng, sau bài viết này các bạn có thể tìm được phương pháp học phù hợp với bản thân để tối ưu hóa thời gian học tập cũng như đạt hiệu quả cao nhất.

từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing

Tạo hứng thú cho bản thân

Hãy bắt đầu học tiếng Anh từ những việc đơn giản nhất như xem các video, xem phim hay đọc truyện tiếng Anh,… Bằng việc tạo cảm hứng cho chính mình, bạn sẽ dễ dàng tìm ra các cách tăng vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing phù hợp và hiệu quả. 

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Bạn có thể tách từ vựng của mình thành các chủ đề gần gũi, hàng ngày như: các hoạt động vui chơi, các loại thức uống,.. hay các chủ đề mang tính nâng cao hơn như công nghệ, phần mềm,… Việc này vừa giúp bạn sử dụng linh hoạt các cụm từ theo cùng chủ đề, vừa giúp việc tìm kiếm, tổng hợp từ vựng trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Học từ vựng theo chủ đề là phương pháp giúp bạn chủ động, tiếp cận kiến thức một cách logic, bài bản và nâng cao tính ứng dụng của từ vựng. 

Lựa chọn một đầu sách học tiếng Anh hiệu quả

Một cuốn sách hay sẽ là người bạn đồng hành. Đồng thời chỉ dẫn chúng ta tới con đường nhanh và hiệu quả nhất trong quá trình học. Với lộ trình từ vựng chia theo chủ đề, cùng việc kết hợp các phương pháp học độc đáo. Hiểu được những vấn đề đấy, Step Up đã xuất bản cuốn Hack Não 1500 từ tiếng Anh với việc áp dụng nhiều phương pháp học từ vựng mới lạ. Cuốn sách giới thiệu cho bạn đọc các phương pháp tăng vốn từ vựng tiếng Anh đa dạng và hiệu quả như: học tiếng Anh qua chuyện chêm, học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh minh họa,…

Hy vọng rằng với khối lượng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing cũng như cách học từ mới hiệu quả mà Step Up cung cấp ở trên sẽ giúp người bạn học chinh phục tiếng Anh!

Chúc bạn học tập thật tốt. Hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here