Chia sẻ

Tiếng Anh chuyên ngành luật đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với những người học tập và làm việc trong chuyên ngành này. Nắm vững được các từ vựng này, người đi làm sẽ có cơ hội có được mức lương cạnh tranh hơn, cũng dễ tìm được việc làm tốt hơn với môi trường mang tính quốc tế hơn.

Chuyên ngành luật là một trong những ngành trọng yếu trong những năm gần đây khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập quốc tế. Vì vậy, nếu bạ học tốt tiếng Anh chuyên ngành luật cùng với việc nắm vững kiến thức chuyên môn thì chắc chắn bạn yên tâm phần nào sau khi ra trường. Hãy cùng Step Up học tiếng Anh chuyên ngành luật nhé.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật vô cùng đa dạng và phong phú. Để ghi nhớ hết tất cả các từ vựng trong chuyên ngành này là cả một thách thức. Mời các bạn học tiếng Anh chuyên ngành luật theo danh sách sau nhé!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

 • Activism (judicial): Tính tích cực của thẩm phán 
 • Actus reus: Khách quan của tội phạm 
 • Adversarial process: Quá trình tranh tụng 
 • Alternative dispute resolution (ADR): Giải quyết tranh chấp bằng phương thức khác 
 • Amicus curiae (“Friend of the court”): Thân hữu của tòa án 
 • Appellate jurisdiction: Thẩm quyền phúc thẩm 
 • Arraignment: Sự luận tội 
 • Arrest: bắt giữ 
 • Accountable (adj): Có trách nhiệm 
 • Accountable to … Chịu trách nhiệm trước … 
 • Accredit (v): ủy quyền, ủy nhiệm, ủy thác, bổ nhiệm 
 • Acquit (v): xử trắng án, tuyên bố vô tội 
 • Act and deed (n): văn bản chính thức (có đóng dấu) 
 • Act as amended (n): luật sửa đổi 
 • Act of god: thiên tai, trường hợp bất khả kháng 
 • Act of legislation: sắc luật 
 • Affidavit: Bản khai 
 • Argument: Sự lập luận, lý lẽ 
 • Argument against: Lý lẽ phản đối (someone’ s argument) 
 • Argument for: Lý lẽ tán thành 
 • Attorney: Luật Sư (= lawyer, barrister; advocate) 

 • Bail: Tiền bảo lãnh 
 • Bench trial: Phiên xét xử bởi thẩm phán 
 • Bill of attainder: Lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản 
 • Bill of information: Đơn kiện của công tố 
 • Be convicted of: bị kết tội 
 • Bring into account: truy cứu trách nhiệm

 • Commit: phạm (tội, lỗi). Phạm tội 
 • Crime: tội phạm 
 • Client: thân chủ 
 • Civil law: Luật dân sự 
 • Class action: Vụ khởi kiện tập thể 
 • Collegial courts: Tòa cấp cao 
 • Common law: Thông luật 
 • Complaint: Khiếu kiện 
 • Concurrent jurisdiction: Thẩm quyền tài phán đồng thời 
 • Concurring opinion: Ý kiến đồng thời 
 • Corpus juris: Luật đoàn thể 
 • Court of appeals: Tòa phúc thẩm 
 • Courtroom workgroup: Nhóm làm việc của tòa án 
 • Criminal law: Luật hình sự 
 • Cross-examination: Đối chất 
 • Certificate of correctness: Bản chứng thực 
 • Certified Public Accountant: Kiểm toán công 
 • Chief Executive Officer Tổng Giám Đốc 
 • Child molesters: Kẻ quấy rối trẻ em 
 • Class action lawsuits: Các vụ kiện thay mặt tập thể  
 • Conduct a case: Tiến hành xét sử 
 • Congress: Quốc hội 
 • Constitutional Amendment: Tu chính hiến Pháp 
 • Constitutional rights: Quyền hiến định  

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

 • Damages: Khoản đền bù thiệt hại 
 • Defendant: bị cáo. 
 • Depot: kẻ bạo quyền 
 • Detail: chi tiết 
 • Deal (with): giải quyết, xử lý. 
 • Dispute: tranh chấp, tranh luận 
 • Declaratory judgment: Án văn tuyên nhận 
 • Defendant: Bị đơn, bị cáo 
 • Deposition: Lời khai 
 • Discovery: Tìm hiểu 
 • Dissenting opinion: Ý kiến phản đối 
 • Diversity of citizenship suit: Vụ kiện giữa các công dân của các bang 
 • Decline to state: Từ chối khai 
 • Delegate: Đại biểu 
 • Democratic: Dân Chủ 
 • Designates: Phân công 

 • Enbanc (“In the bench”or “as a full bench.”):Thủ tục tố tụng toàn thẩm (Toàn thể các quan tòa) 
 • Equity: Luật công bình 
 • Ex post facto law: Luật có hiệu lực hồi tố 
 • Election Office: Văn phòng bầu cử 

F 

 • Federal question: Vấn đề liên bang 
 • Felony: Trọng tội 
 • Fine: phạt tiền 
 • Financial Investment Advisor: Cố vấn đầu tư tài chính  
 • Financial Services Executive: Giám đốc dịch vụ tài chính  
 • Financial Systems Consultant: Tư vấn tài chính 
 • Fiscal Impact: Ảnh hưởng đến ngân sách công 
 • Forfeitures Phạt nói chung 
 • Free from intimidation: Không bị đe doạ, tự nguyện. 
 • Fund/funding: Kinh phí/cấp kinh phí 

G 

 • Grand jury: Bồi thẩm đoàn 
 • General Election: Tổng Tuyển Cử 
 • General obligation bonds: Công trái trách nhiệm chung 
 • Government bodies: Cơ quan công quyền 
 • Governor: Thống Đốc 

H 

 • Habeas corpus: Luật bảo thân 
 • Health (care) coverage: Bảo hiểm y tế 
 • High-ranking officials: Quan chức cấp cao (Ex:General secretary Nong Duc Manh) 
 • Human reproductive cloning: sinh sản vô tính ở người 

 • Impeachment: Luận tội 
 • Indictment: Cáo trạng 
 • Inquisitorial method: Phương pháp điều tra
 • Interrogatories: Câu chất vấn tranh tụng 
 • Independent: Độc lập 
 • Initiative Statute: Đạo Luật Do Dân Khởi Đạt 
 • Initiatives: Đề xướng luật 
 • Insurance Consultant/Actuary: Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm 

J 

 • Judgment: Án văn 
 • Judicial review: Xem xét của tòa án 
 • Jurisdiction: Thẩm quyền tài phán 
 • Justiciability: Phạm vi tài phán 
 • Justify: Giải trình 
 • Juveniles: Vị thành niên 

 • Law School President: Khoa Trưởng Trường Luật 
 • Lawyer: Luật Sư 
 • Lecturer: Thuyết Trình Viên (Phải dẻo mỏ, tự tin, body, face chuẩn không cần chỉnh) 
 • Libertarian: Tự Do  
 • Line agency: Cơ quan chủ quản 
 • Lives in: Cư ngụ tại  
 • Lobbying: Vận động hành lang 
 • Loophole: Lỗ hổng luật pháp 

M 

 • Magistrate: Thẩm phán hành chính địa phương, thẩm phán tiểu hình 
 • Mandatory sentencing laws: Các luật xử phạt cưỡng chế 
 • Mens rea: Ý chí phạm tội, yếu tố chủ quan của tội phạm 
 • Merit selection: Tuyển lựa theo công trạng 
 • Misdemeanor: Khinh tội 
 • Moot: Vụ việc có thể tranh luận 
 • Member of Congress: Thành viên quốc hội 
 • Mental health: Sức khoẻ tâm thần  
 • Middle-class: Giới trung lưu 
 • Monetary penalty: Phạt tiền 

N 

 • Nolo contendere (“No contest.”): Không tranh cãi 
 • Natural Law: Luật tự nhiên 

O 

 • Opinion of the court: Ý kiến của tòa án 
 • Oral argument: Tranh luận miệng 
 • Ordinance-making power: Thẩm quyền ra các sắc lệnh tạo bố cục 
 • Original jurisdiction: Thẩm quyền tài phán ban đầu 
 • Order of acquital: Lệnh tha bổng 
 • Organizer: Người Tổ Chức 

P

 • Per curiam: Theo tòa 
 • Peremptory challenge: Khước biện võ đoán, phản đối suy đoán 
 • Petit jury (or trial jury): Bồi thẩm đoàn 
 • Plaintiff: Nguyên đơn 
 • Plea bargain: Thương lượng về bào chữa, thỏa thuận lời khai 
 • Political question: Vấn đề chính trị 
 • Private law: Tư pháp 
 • Pro bono publico: Vì lợi ích công 
 • Probation: Tù treo 
 • Public law: Công pháp 
 • Paramedics Hộ lý 
 • Parole Thời gian thử thách 
 • Party: Đảng 
 • Peace & Freedom: Hòa Bình & Tự Do  

 • Recess appointment: Bổ nhiệm khi ngừng họp 
 • Real Estate Broker: Chuyên viên môi giới Địa ốc 
 • Republican: Cộng Hòa 
 • Reside: Cư trú 
 • Retired: Đã về hưu 
 • Reversible error: Sai lầm cần phải sửa chữa 
 • Rule of 80: Quy tắc 80 
 • Rule of four: Quy tắc bốn người 

S 

 • Self-restraint (judicial): Sự tự hạn chế của thẩm phán 
 • School board: Hội đồng nhà trường 
 • Secretary of the State: Thư Ký Tiểu Bang 
 • Senate: Thượng Viện 
 • Shoplifters: Kẻ ăn cắp vặt ở cửa hàng 
 • Small Business Owner: Chủ doanh nghiệp nhỏ 
 • State Assembly: Hạ Viện Tiểu Bang 
 • State custody: Trại tạm giam của bang 
 • State Legislature: Lập Pháp Tiểu Bang 
 • State Senate: Thượng viện tiểu bang 
 • Statement: Lời Tuyên Bố 
 • Sub-Law document: Văn bản dưới luật 
 • Statutory law: Luật thành văn 
 • Supervisor: Giám sát viên  

 • Three-judge district courts: Các tòa án hạt với ba thẩm phán 
 • Taxable personal income: Thu nhập chịu thuế cá nhân 
 • Taxpayers: Người đóng thuế 
 • The way it is now: Tình trạng hiện nay 
 • Top Priorities: Ưu tiên hàng đầu 
 • Transparent: Minh bạch 
 • Treasurer: Thủ Quỹ 
 • Three-judge panels (of appellate courts): Ủy ban ba thẩm phán (của các tòa phúc thẩm) 
 • Tort: Sự xâm hại, trách nhiệm ngoài hợp đồng 
 • Trial de novo: Phiên xử mới 

U 

 • Unfair business: Kinh doanh gian lận 
 • Unfair competition: Cạnh tranh không bình đẳng 
 • United States (US.) Senator: Thượng nghị sĩ liên bang 
 1. Army Four-Star General: Tướng Bốn Sao Lục Quân Hoa Kỳ 
 2. Congressional Representative: Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang 
 3. House of Representatives: Hạ Viện Liên Bang 
 4. Senate: Thượng Viện Liên Bang 
 5. Treasurer: Bộ Trưởng Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ 

Y 

 • Yes vote: Bỏ phiếu thuận 
 • Year term: Nhiệm kỳ (Ex: four-year term)

V 

 • Venue: Pháp đình 
 • Voir dire: Thẩm tra sơ khởi 
 • Violent felony: Tội phạm mang tính côn đồ 
 • Volunteer Attorney: Luật Sư tình nguyện 
 • Voter Information Guide: Tập chỉ dẫn cho cử tri 

W 

 • Warrant: Trát đòi 
 • Writ of certiorari: Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại 
 • Writ of mandamus: Lệnh thi hành, lệnh yêu cầu thực hiện  
 • What Proposition… would do? Dự Luật điều chỉnh vấn đề gì? 
 • What They Stand For? Lập Trường của họ là gì?

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật kinh tế

Bên cạnh các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật nói chung, Step Up sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật kinh tế. Các bạn học chuyên ngành luật kinh tế hoặc theo ngành này có thể lưu ý nhé!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

 • Business law (n): luật kinh tế
 • Civil Law: luật dân sự
 • Common Law: thông luật
 • Contract (v): hợp đồng
 • Business contract (n): hợp đồng kinh tế
 • Agreement (n) thỏa thuận, khế ước
 • International commercial contract (n): hợp đồng thương mại quốc tế
 • Party(n): các bên (trong hợp đồng)
 • Abide by (v): tuân theo, dựa theo
 • Dispute (v): tranh chấp, disputation (n): sự tranh chấp
 • Decision (v): quyết định,phán quyết
 • Enhance (v) xử lý
 • Permission (n) sự cho phép, chấp thuận, giấy phép; permit (v):cho phép
 • Regulation (n): quy tắc, quy định
 • Term(n): điều khoản
 • Commit (v):phạm tội
 • Bring into account: truy cứu trách nhiệm
 • Affidavit (n): bản khai
 • Argument (n): lập luận, lý lẽ
 • Be convicted of: bị kết tội
 • Court (n): tòa án
 • Lawyer(n): luật sư
 • Arbitration (n): trọng tài,sự phân xử
 • Ad hoc arbitration (n): trọng tài đặc biệt
 • Commercial arbitration (n): trọng tài thương mại
 • Unfair business: kinh doanh gian lận
 • Unfair competition: cạnh tranh không bình đẳng
 • International payment: thanh toán quốc tế
 • Transaction (n): giao dịch
 • Guarantee(v): bảo lãnh

Cách học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật hiệu quả

Từ vựng chuyên ngành luật thuộc một trong chủ đề từ vựng thương mại thông dụng khá khó để nhớ ngay khi bạn là người trong ngành. Để nhớ được các từ vựng này một cách hiệu quả, các bạn cần phải tìm ra phương pháp phù hợp cho bản thân. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nhiều phương pháp học từ vựng cùng lúc để nhớ được các từ vựng này một cách nhanh nhất. Step Up sẽ giới thiệu trong bài viết này một số phương pháp hoc từ vựng hiệu quả như sau:

1. Học theo từng nhóm: 

Hãy chia những từ vựng cần học thành từng nhóm và ưu tiên những nhóm từ vựng hay gặp hoặc nhóm từ cơ bản trước. Các bạn nên phân chia các nhóm từ vựng nên có sự liên quan đến nhau để đảm bảo học từ vựng được tốt nhất.

2. Học bằng cách đọc tài liệu chuyên ngành luật bằng tiếng Anh:

Nghe có vẻ ngược khi theo thông thường, chúng ta sẽ phải thuộc từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật rồi mới đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành phải không các bạn? Tuy nhiên, cách học này lại thực chất vô cùng hiệu quả. Khi đọc tài liệu chuyên ngành luật, bạn sẽ gặp rất nhiều từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành và các từ vựng này cũng lặp đi lặp lại rất nhiều, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Để hiểu được tài liệu, bạn buộc phải hiểu nghĩa của các từ vựng chuyên ngành luật. Điều đó sẽ thôi thúc bạn nhớ các từ vựng này hơn rất nhiều so với các phương pháp khác. 

Chi tiết về toàn bộ cuốn sách xem tại: Hack Não 1500 từ tiếng Anh

Trên đây là một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật mà bạn cần phải nhớ nằm lòng. Kho tàng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành này rất phong phú nên bạn cần cố gắng trau dồi ngay từ bây giờ để có thể tích lũy đủ kiến thức và tìm kiếm được một công việc tương xứng với năng lực của bạn trong tương lai nhé!. Ngoài các phương pháp ghi nhớ từ vựng ở trên, các bạn có thể tham khảo thêm phương pháp ghi nhớ từ vựng siêu tốc trong cuốn sách Hack Não 1500 và ghé thăm trang web hacknaotuvung.com để  bỏ túi cho  mình thêm nhiều từ vựng tiếng Anh thuộc các chủ đề khác nhé!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here