Cấu trúc Would you mind: [Cấu trúc & Cách dùng]

Cấu trúc would you mind hay do you mind là một trong các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng và thường bắt gặp ở các bài văn viết, mẫu câu giao tiếp, bài thi, bài kiểm tra năng lực. Nếu như bạn vẫn đang gặp khó khăn khi không biết trả lời, cách dùng would you mind sao cho chính xác thì hãy cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé!

Xem thêm:

Câu yêu cầu với cấu trúc would you mind/ do you mind

Cấu trúc would you mind và do you mind có thể dùng nhằm đưa ra câu hỏi ý kiến hoặc yêu cầu của người nghe dành cho việc nào đó, mang ngữ nghĩa là “bạn có phiền nếu,…”

Cấu trúc Would you mind có thể được sử dụng để đưa ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nói về việc nào đó, mang ý nghĩa “bạn có phiền nếu…”.

Hack Não Ngữ Pháp

Cấu trúc would you mind/ do you mind:

Would you mind/ Do you mind + (S) + V-ing

Ví dụ:

 • Would you mind closing the door, please?

Bạn có phiền đóng cửa vào giúp tôi chứ?

 • Would you mind selling this product?

Bạn có phiền bán cho tôi sản phẩm này không?

 • Would you mind turning off the light, please?

Bạn có phiền tắt đèn đi giúp tôi được không?

 • Do you mind buying it for her?

Bạn có phiền mua nó cho cô ấy không?

would you mind trong tiếng Anh

Would you mind trong tiếng Anh

Xem thêm:

Câu yêu cầu với cấu trúc would you mind if/ do you mind if mang tính lịch sự

Cấu trúc would you mind if được sử dụng nhằm thể hiện một cách nói mang tính chất lịch sự hơn khi bạn mong muốn đưa ra 1 yêu cầu hoặc 1 câu hỏi ý kiến đối với người nghe.

Cấu trúc would you mind if:

Do you mind + if + S + V-present

Would you mind + if + S + V-ed

Ví dụ:

 • Do you mind if i join your team?

Bạn có phiền không nếu tôi tham gia đội của bạn?

 • Do you mind if i talk with him?

Bạn có phiền không nếu tôi nói chuyện với anh ấy?

 • Do you mind if i borrow this car?

Bạn có phiền không nếu tôi mượn chiếc xe này?

 • Would you mind if i sold it?

Bạn có phiền không nếu như tôi bán nó đi?

Chú ý: Bạn hoàn toàn có thể dùng cấu trúc do you mind thay thế cho would you mind, thế nhưng cách nói này sẽ ít phổ biến cũng như lịch sự hơn.

sau would you mind

Sau would you mind

Xem thêm:

Các cách trả lời với cấu trúc would you mind/ do you mind trong tiếng Anh

1. Khi bạn thể hiện sự chấp thuận với ý kiến hoặc yêu cầu của người nói, bạn có thể dùng mẫu câu:

 • Please go ahead: Bạn cứ tự nhiên
 • Please do: Bạn cứ làm đi
 • No, I’d be glad to: Không, tôi rất vinh hạnh đó
 • No, I don’t mind: Không, tôi không phiền đâu
 • No, Of course not: Không, tất nhiên là tôi không phiền rồi
 • Not at all: Không hề đâu.

Ví dụ:

 • Do you mind if we borrow your motorbike? – No, please go ahead.

Bạn có phiền không nếu chúng tôi mượn xe máy của bạn? – Ồ không, bạn cứ tự nhiên.

 • Would you mind if we went out now? – No, Of course not.

Bạn có phiền không nếu chúng tôi ra ngoài bây giờ? – Không, tất nhiên là tôi không phiền rồi.

 • Do you mind smoking somewhere else? – Not at all, I’ll go outside.

Bạn có phiền hút thuốc ở một nơi khác không? – Không hề đâu, tôi sẽ ra ngoài.

2. Khi bạn thể hiện sự từ chối với ý kiến hoặc yêu cầu của người nói, bạn có thể dùng mẫu câu:

 • I’m sorry. That’s not possible: Xin lỗi, điều đó là không khả thi
 • I’m sorry. I can’t: Xin lỗi, tôi không thể

Ngoài các mẫu câu ở trên, bạn có thể dùng dạng cấu trúc would rather hoặc cấu trúc wish để bày tỏ sự từ chối:

 • I wish i could do that but i am busy right now: Tôi rất muốn giúp nhưng tôi đang bận rồi.
 • I’d rather not do that: Tôi thích không làm như vậy hơn.

cấu trúc do you mind

Cấu trúc do you mind

Xem thêm:

Bài tập về cấu trúc would you mind

Để ôn tập lại những kiến thức lý thuyết về cách dùng would you mind và do you mind, chúng ta cùng thực hành một số dạng bài tập sau đây nhé.

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc:

 1. Would you mind if i (open) the door?
 2. Would you mind (close) the window?
 3. Would you mind (clean) the room for me?
 4. Do you mind if I (stay) with your family?
 5. Would you mind (buy) it for me?
 6. Would you mind if I (turn) off the light?

Đáp án:

 1. opened
 2. closing
 3. cleaning
 4. stay
 5. buying
 6. turned

Bài 2: Hãy đặt câu với cấu trúc would you mind/ do you mind?:

 1. Could me join your team next month? -> Do you mind if I …
 2. May I ask you a question? ➜ Do you mind …
 3. Can you open the door, please? -> Would you mind …
 4. Will you send him this report? -> Do you mind … 

Đáp án:

 1. Do you mind if I join your team next month?
 2. Do you mind if I ask you a question
 3. Would you mind opening the door, please?
 4. Do you mind sending him this report?

Bài viết trên đây đã tổng hợp đầy đủ nhất kiến thức về cách dùng would you mind trong tiếng Anh. Hi vọng rằng với những thông tin mà chúng mình đã cung cấp sẽ phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng would you mind trong tiếng Anh.

Hack Não Ngữ Pháp Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *