Học tiếng Anh qua bài hát | LOSE YOU TO LOVE ME | Selena Gomez

Với những người học tiếng Anh, việc tạo hứng thú không gây nhàm chán trong qua trình học là cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, học tiếng Anh qua bài hát luôn là phương pháp được ưu tiên bởi những giai điệu tuyệt vời, cấu trúc đơn giản và từ vựng phong phú của nó.
Hãy để tiếng Anh của bạn trở nên đầy cảm xúc với các bài hát tiếng anh do Step Up chọn lọc nhé. Kèm theo đó là hướng dẫn chi tiết các bước học tiếng Anh qua bài hát hiệu quả.

Học tiếng Anh qua bài hát | LOSE YOU TO LOVE ME | Selena Gomez

You promised the world and I fell for it
I put you first and you adored it
Set fires to my forest
And you let it burn
Sang off-key in my chorus
‘Cause it wasn’t yours
I saw the signs and I ignored it
Rose-colored glasses all distorted
Set fire to my purpose
And I let it burn
You got off on the hurtin’
When it wasn’t yours, yeah
We’d always go into it blindly
I needed to lose you to find me
This dancing was killing me softly
I needed to hate you to love me, yeah
To love, love, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me, yeah
To love, love, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me
I gave my all and they all know it
You turned me down and now it’s showing
In two months, you replaced us
Like it was easy
Made me think I deserved it
In the thick of healing, yeah
We’d always go into it blindly
I needed to lose you to find me
This dancing was killing me softly
I needed to hate you to love me, yeah
To love, love, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me, yeah
To love, love, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me
You promised the world and I fell for it
I put you first and you adored it
Set fires to my forest
And you let it burn
Sang off-key in my chorus
To love, love, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to hate you to love me, yeah
To love, love, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me
To love, love, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
And now the chapter is closed and done
To love, love, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
And now it’s goodbye, it’s goodbye for us
Hack não từ vựngchúng mình đã tổng hợp lời của 50 bài hát trên một cách rất chi tiết. Kèm theo dịch tiếng Việt của bài hát. Kèm theo đó sẽ là các từ khóa chính cần học trong bài đã được ghi chú cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *