220+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử thông dụng nhất

Bạn muốn học tiếng Anh để có cơ hội phát triển hơn trong công việc nhưng lại gặp khó khi không thể giao tiếp, vốn từ vựng quá eo hẹp? Học mãi nhưng không thể ghi nhớ nổi một từ nào? Cách tốt nhất để tối ưu thời gian học tập đồng thời đem lại hiệu quả gấp bội đó là học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hôm nay, Hack Não Từ Vựng sẽ cung cấp cho bạn những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử cơ bản và thông dụng nhất.

Hãy cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu một cách chi tiết qua bài viết này nhé!

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử

 1. Adding: Thêm vào
 2.  Actual case: Trường hợp thực tế
 3.  Active-region: Vùng khuếch đại
 4.  Ammeter: Ampe kế
 5.  Application: Ứng dụng
 6.  Amplifier: Bộ/mạch khuếch đại
 7.  Bridge rectifier: Bộ/mạch chỉnh lưu cầu
 8.  Bipolar: Lưỡng cực
 9.  Boundary: Biên
 10.  Biasing: (Việc) phân cực
 11.  Bias stability: Độ ổn định phân cực
 12.  Bias circuit: Mạch phân cực
 13.  Bode plot: Giản đồ (lược đồ) Bode
 14.  Bypass: Nối tắt
 15.  Bandwidth: Băng thông (dải thông)
 16.  Current source: Nguồn dòng
 17.  Current divider: Bộ/mạch phân dòng
 18.  Current gain: Hệ số khuếch đại (độ lợi) dòng điện
 19.  Cascade: Nối tầng
 20.  Concept: Khái niệm
 21.  Common-mode: Chế độ cách chung
 22.  Charging: Nạp (điện tích)
 23.  Capacitance: Điện dung
 24.  Common-emitter: Cực phát chung
 25.  Characteristic: Đặc tính
 26.  Cutoff:  Ngắt (đối với BJT)
 27.  Comparison: Sự so sánh
 28.  Consideration: Xem xét
 29.  Constant base: Dòng nền không đổi
 30.  Current mirror: Bộ/mạch gương dòng điện
 31.  Compliance: Tuân thủ
 32.  Constructing: Xây dựng
 33.  Common collector: Cực thu chung
 34.  Coupling: (Việc) ghép
 35.  Current limits: Các giới hạn dòng điện
 36.  Convention: Quy ước
 37.  Closed loop: Vòng kín
 38.  Consumption: Sự tiêu thụ
 39.  Calculation: (Việc) tính toán, phép tính
 40.  Converting: Chuyển đổi
 41.  Differential-mode: Chế độ vi sai (so lệch)
 42.  Diffential amplifier: Bộ/mạch khuếch đại vi sai
 43.  Differentiator: Bộ/mạch vi phân
 44.  Diode: Đi-ốt (linh kiện chỉnh lưu 2 cực)
 45.  Descriptio:(Sự) mô tả
 46.  Depletion: (Sự) suy giảm
 47.  Diagram: Sơ đồ
 48.  Distortion: Méo dạng
 49.  Discrete: Rời rạc
 50.  Dual-supply: Nguồn đôi
 51.  Deriving: (Việc) rút ra (công thức, mối quan hệ, …)
 52.  Diode-based: (Phát triển) trên nền đi-ốt
 53.  Definition: Định nghĩa
 54.  Drawback: Nhược điểm
 55.  Dynamic: Động
 56.  Data: Dữ liệu
 57.  Efficiency: Hiệu suất
 58.  Emitter: Cực phát
 59.  Effect: Hiệu ứng
 60.  Enhancement: (Sự) tăng cường
 61.  Equivalent circuit: Mạch tương đương
 62.  Emitter follower: Mạch theo điện áp (cực phát)
 63.  Error model: Mô hình sai số
 64.  Feedback: Hồi tiếp
 65.  Four-resistor: Bốn-điện trở
 66.  Fixed: Cố định
 67.  Flicker noise: Nhiễu hồng, nhiễu 1/f
 68.  Fall time: Thời gian giảm
 69.  Fan-out: Khả năng kéo tải
 70.  Ground terminal: Cực (nối) đất
 71.  Gain: Hệ số khuếch đại (HSKĐ), độ lợi
 72.  Governing: Chi phối
 73.  Grounded-emitter: Cực phát nối đất
 74.  Half-wave: Nửa sóng
 75.  High-pass: Thông cao
 76.  Hybrid: Lai
 77.  High-frequency: Tần số cao
 78.  Half-circuit: Nửa mạch (vi sai)
 79.  Ideal: Lý tưởng
 80.  Input: Ngõ vào
 81.  Inverting: Đảo (dấu)
 82.  Integrator: Bộ/mạch tích phân
 83.  Inverse voltage: Điện áp ngược (đặt lên linh kiện chỉnh lưu)
 84.  Imperfection: Không hoàn hảo
 85.  Instrumentation amplifier: Bộ/mạch khuếch đại dụng cụ (trong đo lường)
 86.  Interference: Sự nhiễu loạn
 87.  Ideal case: Trường hợp lý tưởng
 88.  Junction: Mối nối (bán dẫn)
 89.  Johnson noise: Nhiễu Johnson
 90.  Linear: Tuyến tính
 91.  Load: Tải
 92.  Load-line: Đường tải (đặc tuyến tải)
 93.  Loaded: Có mang tải
 94.  Low-pass: Thông thấp
 95.  Low-frequency: Tần số thấp
 96.  Loading effect: Hiệu ứng đặt tải
 97.  Loudspeaker: Loa
 98.  Large-signal: Tín hiệu lớn
 99.  Logic family: Họ (vi mạch) luận lý
 100.  Logic gate: Cổng luận lý
 101.  Magnitude: Độ lớn
 102.  Model: Mô hình
 103.  Metal-Oxide-Semiconductor: Bán dẫn ô-xít kim loại
 104.  Multiple: Nhiều (đa)
 105.  Mid-frequency: Tần số trung
 106.  Microwave: Vi ba
 107.  Microphone: Đầu thu âm
 108.  Mesh: Lưới
 109.  Manufacturer: Nhà sản xuất
 110.  Notation: Cách ký hiệu
 111.  Negative: Âm
 112.  Noninverting: Không đảo (dấu)
 113.  Numerical analysis: Phân tích bằng phương pháp số
 114.  Nonideal: Không lý tưởng
 115.  Nonlinear: Phi tuyến
 116.  Noise: Nhiễu
 117.  Node: Nút
 118.  Noise performance: Hiệu năng nhiễu
 119.  Noise figure: Chỉ số nhiễu
 120.  Noise temperature: Nhiệt độ nhiễu
 121. Noise margin: Biên chống nhiễu
 122. Ohm’s law: Định luật Ôm
 123. Output: Ngõ ra
 124. Open-circuit: hở mạch
 125. Operational amplifier: Bộ khuếch đại thuật toán
 126. Operation: Sự hoạt động
 127. Oven: Lò
 128. Philosophy: Triết lý
 129. Power gain: Hệ số khuếch đại (độ lợi) công suất
 130. Power supply: Nguồn (năng lượng)
 131. Power conservation: Bảo toàn công suất
 132. Phase: Pha
 133. Piecewise-linear: Tuyến tính từng đoạn
 134. Peak: Đỉnh (của dạng sóng)
 135. Pinch-off: Thắt (đối với FET)
 136. Protection: Bảo vệ
 137. Performance: Hiệu năng
 138. Pull-up: Kéo lên
 139. Propagation: delay Trễ lan truyền
 140. Qualitative: Định tính
 141. Quantitative: Định lượng
 142. Quantity: Đại lượng
 143. Resistance: Điện trở
 144. Relationship: Mối quan hệ
 145. Reference: Tham chiếu
 146. Response:Đáp ứng
 147. Rejection Ratio: Tỷ số khử
 148. Regulator: Bộ/mạch ổn định
 149. Rectifier: Bộ/mạch chỉnh lưu
 150. Ripple: Độ nhấp nhô
 151. Region: Vùng/khu vực
 152. RC-coupled: Ghép bằng RC
 153. Rise time: Thời gian tăng
 154. Superposition: (Nguyên tắc) xếp chồng
 155. Small-signal: Tín hiệu nhỏ
 156. Signal source: Nguồn tín hiệu
 157. Slew rate: Tốc độ thay đổi
 158. Signal-to-noise ratio: Tỷ số tín hiệu-nhiễu
 159. Summer: Bộ/mạch cộng
 160. Simultaneous equations: Hệ phương trình
 161. Sensor: Cảm biến
 162. Saturation: Bão hòa
 163. Secondary: Thứ cấp
 164. Structure: Cấu trúc
 165. Self bias: Tự phân cực
 166. Single-pole: Đơn cực (chỉ có một cực)
 167. Simplified: Đơn giản hóa
 168. Shot noise: Nhiễu Schottky
 169. Short-circuit: Ngắn mạch
 170. Static: Tĩnh
 171. Specification: Chỉ tiêu kỹ thuật
 172. Transconductance: Điện dẫn truyền
 173. Transresistance: Điện trở truyền
 174. Tolerance: Dung sai
 175. Transistor: Tran-zi-to (linh kiện tích cực 3 cực)
 176. Triode: Linh kiện 3 cực
 177. Transfer: (Sự) truyền (năng lượng, tín hiệu …)
 178. Uniqueness: Tính độc nhất
 179. Uncorrelated: Không tương quan

tiếng Anh chuyên ngành điện tử

 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông

 1. Anologue: Truyền dẫn tương tự
 2. Circuit: Mạch
 3. Cable: Cáp
 4. Cross-bar type: Kiểu ngang dọc
 5. Cabinet: Tủ đấu dây
 6. Coaxial cable: Cáp đồng trục
 7. Cable tunnel: Cổng cáp
 8. Data: Số liệu
 9. Digital switching: Chuyển mạch số
 10. Duct: Ống cáp
 11. Distribution point: Tủ phân phối
 12. Digital transmission: Truyền dẫn số
 13. Electromechanical exchange: Tổng đài cơ điện
 14. Main: Trung tâm chuyển mạch khu vực
 15. Main: Trung tâm chuyển mạch khu vực
 16. Multi-pair cable: Cáp nhiều đôi
 17. Main distribution frame: Giá phối dây chính
 18. Multi-pair cable: Cáp nhiều đôi
 19. Multi-unit cable: Cáp nhiều sợi
 20. Non-local call: Cuộc gọi đường dài
 21. National network: Mạng quốc gia
 22. Local network: Mạng nội bộ
 23. Trunk network: Mạng chính
 24. Primary circuit: Mạch sơ cấp
 25. Junction network: Mạng chuyển tiếp
 26. Junction circuit: Mạch kết nối
 27. Interexchange junction: Kết nối liên tổng đài
 28. Primary center: Trung tâm sơ cấp
 29. International gateway exchange: Tổng đài cổng quốc tế
 30. Group switching centre: Trung tâm chuyển mạch nhóm
 31. Open-wire line: Dây cáp trần
 32. Primary center: Trung tâm sơ cấp
 33. Pulse code modulation: Điều chế xung mã
 34. Prmary circuit: Mạch sơ cấp
 35. Remote concentrator: Bộ tập trung xa
 36. Radio link: Đường vô tuyến
 37. Remote subscriber switch: Chuyển mạch thuê bao xa
 38. Secondary center: Trung tâm thứ cấp
 39. Secondary circuit subscriber: Mạch thứ cấp thuê bao
 40. Transmission: Truyền dẫn
 41. Traffic: Lưu lượng
 42. Transmission: Truyền dẫn
 43. Transit network: Mạng chuyển tiếp
 44. Tandem exchange: Tổng đài quá giang
 45. Tertiary center: Trung tâm cấp III
[FREE]Download Ebook Hack Não Phương PhápHướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

 

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành điện tử

1. Linh kiện tiếng Anh là gì?

Chúng ta đều biết rằng linh kiện được coi là các chi tiết, cụm chi tiết hay bộ phận dùng để lắp ráp và thiết kế nên những loại máy móc khác nhau. Các bộ phận, chi tiết này đương nhiên có thể tháo lắp cũng như được thay thế trong máy móc. 

Vậy linh kiện tiếng Anh là gì? Component là từ được dùng để nói về linh kiện nói chung.

2. Linh kiện điện tử tiếng Anh là gì?

Linh kiện điện tử trong tiếng Anh sẽ được diễn tả khác so với linh kiện trong tiếng Anh. Đây là các thành phần điện tử có trong các linh kiện riêng biệt khác nhau, có 2 hay nhiều đầu nối dây điện.

Vậy linh kiện điện tử tiếng Anh là gì? Electronic component là từ để nói về linh kiện điện tử.

3. Bo mạch tiếng Anh là gì?

Bo mạch được hiểu là một bản mạch có bên trong thiết bị điện tử, thành phần này đóng vai trò trung gian để giao tiếp giữa những thiết bị điện tử với nhau. Câu trả lời cho bo mạch tiếng Anh là gì chính là board.

 • Bo mạch chủ: Mainbroad
 • Bo mạch điện: Circuit board

4. Công suất

“Power” thường được sử dụng để chỉ việc bao nhiêu điện có thể tạo ra được. Trong khi đó, “capacity” là cũng được sử dụng để nói đến một thứ năng lượng gì đó có thể tạo ra, đó là khả năng của nó trong việc thực hiện những sứ mệnh mà nó đã được thiết kế để thực hiện. Nói một cách dễ hiểu, “Power” là tổng số W còn “Capacity là W/h.

Khi hỏi Công suất tiếng Anh là gì thì từ “capacity” thường được sử dụng nhiều hơn.

5. Ổn áp tiếng Anh là gì

Ổn áp là một thiết bị giúp làm ổn định điện áp để cấp điện đến cho những thiết bị điện sử dụng. Nói dễ hiểu hơn thì nó là thiết bị giúp ổn định nguồn điện.

Vậy ổn áp tiếng Anh là gì? Bạn có thể sử dụng từ voltage regulator hoặc voltage stabilizer đề nói về ổn áp đều được.

từ vựng điện tử

 

Hướng dẫn cách học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử hiệu quả nhớ lâu

Để có thể ghi nhớ từ vựng dễ nhất, đầu tiên các bạn phải tạo cho mình động lực và niềm yêu thích cho riêng mình. Một phương pháp học mới lạ, hấp dẫn sẽ kích thích được sự tò mò, thích thú của các bạn. 

Học từ vựng chuyên ngành hàng không cũng vậy. Đó là cả một quá trình rèn luyện kiên trì cùng với những cách tư duy đổi mới trong phương pháp học. Do vậy Step Up sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp học tiếng Anh qua âm thanh tương tự vô cùng đặc biệt này nhé!

Phương pháp học này dựa trên nguyên lý “bắc cầu tạm” từ tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ. Sau đó áp vào ví dụ tạo liên kết giữa nghĩa của từ và cách phát âm của từ đó. Cách học này vừa giúp tiết kiệm thời gian vừa tạo hiệu quả nhớ từ vựng rất lâu. .

Cách học này vừa mới lạ vừa kết hợp âm thanh, ngữ nghĩa, vừa  tạo ấn tượng mạnh và khắc sâu hơn cho người đọc. Phương pháp âm thanh tương tự được trình bày chi tiết trong cuốn Sách Hack Não 1500– ghi nhớ 1500 từ vựng và cụm từ với âm thanh tương tự, truyện chêm và phát âm shadowing. Bạn hoàn toàn có thể nghe audio toàn bộ sách với App Hack Não, 1200 bài giảng hướng dẫn chi tiết và các bài tập ứng dụng ngay lập tức sau khi học.

Xem thêm bộ đôi Sách Hack Não 1500App Hack Não PRO với phương pháp phát huy năng lực não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhà nhanh hơn 50% so với phương pháp thông thường. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *